PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Zapewniamy kompleksowe reprezentację wierzycieli jaki i dłużników w postępowaniu upadłościowym ( sporządzenie: wszelkiego rodzaju pism procesowych i środków zaskarżenia w toku postępowania.

W przedmiocie ogłoszenia upadłości oraz w postępowaniu upadłościowym, w szczególności wniosku o ogłoszenie upadłości, zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości, wniosków o umorzenie zobowiązań upadłego nie zaspokojonych w postępowaniu upadłościowym, propozycji układowych upadłego, odpowiedzi na wniosek o pozbawienie osoby prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek itp.).

Reprezentujemy też osoby trzeciej w postępowaniu upadłościowym (sporządzanie w szczególności wniosku o wyłączenie z masy upadłości, wniosku o wykreślenie hipoteki obciążającej nieruchomość nabytą w toku postępowania upadłościowego).

Udzielamy ustnych porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych.