PRAWO ADMINISTRACYJNE

Zakres świadczonych usług prawniczych przez Kancelarie w obszarze prawa administracyjnego to: u

  • udzielanie ustnych porad prawnych,
  • sporządzenie odwołań od decyzji organów I-instancji do Samorządowego Kolegium
  • sporządzenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych doNaczelnego Sądu Administracyjnego,
  • reprezentacja strony w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu sądowo –administracyjnym obejmująca kompleksową obsługę prawną.