PRAWO PRACY

W dziedzinie prawa pracy kancelaria reprezentuje klientów w sporach sądowych dotyczących roszczeń o;

  • przywrócenie do pracy;
  • odszkodowań za nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy;
  • zapłatę zaległych świadczeń

Zapewniamy również reprezentację pracodawców przed sądem w sprawachpracowniczych.

Doradztwo w zakresie prawa pracy;