PRAWO WYKROCZEŃ

Obejmuje udzielanie ustnych porad prawnych, sporządzanie pism

procesowych (prywatnych aktów oskarżenia, subsydiarnych aktów oskarżenia, zażaleń,

apelacji) oraz reprezentacja przed wszystkimi organami (Policją, Prokuraturą) oraz sądami