PRAWO RODZINNE

Obejmują prowadzenie wszelkich spraw związanych ze stosunkami

  • między małżonkami i dziećmi tj.
  • sprawy rozwodowe i separacje,
  • podział majątku wspólnego
  • sprawy związane z władzą rodzicielską, opieką nad dziećmi, ustaleniem czy zaprzeczeniem
  • sprawy alimentacyjne;
  • sprawy o wyrażenie zgody na czynność przekraczającą zwykły zarząd majątkiem osoby pozostającej pod opieką;