PRAWO CYWILNE

W ramach spraw cywilnych kancelaria prowadzi sprawy z zakresu:

- prawa rzeczowego (ochrona własności, posiadania, zasiedzenia, ustanowienia służebności, zniesienia

-prawa spadkowego (nabycia spadku, zachowek, dział spadku)

- prawa zobowiązań ( sprawy o zapłatę, wykonanie usługi, o odszkodowanie i zadośćuczynienie,

dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli, sprawy wynikające z rękojmi czy gwarancji).